محصولات

سبد خرید

جستجو
*

RR200

zoom
  

 پاراموتور آر آر  RR 200 محصول اصل اروپا


http://www.youtube.com/watch?v=QdNi-JcjTBs&feature=youtu.be
تعویض و یا حذف استارت http://www.youtube.com/watch?v=MC6Lk_pXdOY

 
     اسپانیا برای پاراموتورهای خوداز این موتور استفاده نموده است  PXP همان موتوری است که کارخانه

   
قیمت : 5450 Euro ریال
اضافه به سبد خرید

 RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom

RR200 zoom


Copyright 2008 AzarFly. All rights reserved.

Design & Powered by:
www.azarfakhim.com         Hosted by: www.programinghost.com